lunes, 21 de enero de 2013

La bufanda

Iep! M'acabo d'adonar que...
encara no us havia ensenyat la bufanda que em vaig fer amb les llanes de la Creativa!
Pero bueno! Me acabo de dar cuenta....
todavía no os había enseñado la bufanda que me hice con las lanas de la Creativa!!
Omg! I've just realized... 
I haven't yet shown you the scarf I made with the wools I bought at Creativa Barcelona!

Imperdonable....
(Unforgivable...)

Ja em perdonareu la qualitat de les imatges, però és que... 
no és fàcil fer-se fotos a un mateix, i menys amb el mòvil 
(tot i que algunes demostrin tenir-hi el que sembla una habilitat innata! jajja)
Tendréis que perdonarme la calidad de las imágenes, pero es que...
no es fácil hacerse fotos a uno mismo, y menos aún con el móvil 
(aunque algunas demuestren tener lo que parece una habilidad innata para ello! jejee)
The quality of the picturesis not the best, I know, but...
it's not easy to take a picture of oneself, and even less with the cell phone...

En fi, aquesta és la bufandeta. S'hi pot apreciar el punt... i el meu nas. jajjaj
En fin, esta es la bufanda. Podréis apreciar el punto... y mi nariz. jajjaj
Anyway, that's the scarf... and my nose. hahah 
:-)

Veureu que no ha acabat sent el que era la meva intenció inicial, 
tal i com us explicava aquí.. L'he acabada fent doble i tancada. Més calentoneta i pràctica!
Veréis que no ha acabado siendo lo que era mi intención inicial,
tal y como os contaba aquí.. Al final preferí hacerla doble y cerrada. Más calentita y práctica!
You'll see that It hasn't become what I initially intended, as explained here
At the end I preferred to make it as one single closed piece, and of double length.
;-)

No hay comentarios:

Publicar un comentario