domingo, 3 de febrero de 2013

Una altra funda per a tassa

Aquesta funda la vaig fer fa setmanes, per a la tassa de la feina.
Esta funda la hice hace varias semanas, para la taza del curro.
I made this "cup jacket" several weeks ago, for the tea cup I have at work.