martes, 25 de diciembre de 2012

I... aquestes són les postals de Nadal !

Bon Nadal a Tothom !!!
Feliz Navidad a Todos !!!
Merry Christmas !!!

Aquestes han estat les meves felicitacions de Nadal d'aquest any.
Éstas han sido mis postales de Navidad de este año.
These have been my Christmas cards of this year.


lunes, 24 de diciembre de 2012

Y un Christmas para la abuela.

Aiiiii !!!! Sí sí, que aquest no us l'havia ensenyat! 
Ayyyyy !!!!! Que éste no os lo había enseñadoo !
Ooops !!!! I forgot to show you this one !

El vaig acabar a l'últim moment... i em vaig descuidar de posar-li els ullets 
a tots els protagonistesss! Quin desastre... 
Lo acabé en el último momento, antes de irnos.... y me olvidé de ponerle los ojitos
a todos los protagonistasss ! Qué desatre....
I finished it at the last minute, before leaving... and I forgot to put the eyes
to everyone on the Christmas card ! What a disaster...

I per a acabar-ho de rematar, una única foto: la del resultat final, 
feta a casa la abuela de pressa i corrents...
Y para acabarlo de rematar, una única foto: la del resultado final,
hecha con prisas en casa de la abuela..
And on top of it, I have one only photograph: the one of the final result,
taken in a hurry just before giving it...

L'any que ve ho faré tot millor.... Ho prometo!!!
El próximo año lo haré mejor... Lo prometo !!!
Next year I'll do it all better... Promise !!!


martes, 18 de diciembre de 2012

SAL Bolso Buhos

Nenes, síii !!!! No m'he pogut resistir !!!!
Niñasss, síiii !!! No me he podido resistir !!!!
Yesss !!! I couldn't resist it !!!

Mireu quin SAL més chulo que han preparat a Bessones Patch
Mirad qué SAL más chulo han preparado en Bessones Patch!
Look what a lovely SAL have organized the people from Bessones Patch!domingo, 16 de diciembre de 2012

Ooooh....NOOOOO !!!!!

Aquest post inicialment s'havia de titular "Ja les tinc acabades!!!", o alguna cosa per l'estil...
Este post inicialmente tenía que llevar por título "Ya las tengo acabadas!!!", o algo por el estilo...
That post was initially intended to be entitled "Already finished!!!", or something like that...

Però, oh sorpresa, l'alegria d'haver acabat les postals de Nadal s'ha vist enterbolida 
per un petit contratemps d'última hora: aviam si ho endevineu...
Pero, oh sorpresa, la alegría de haber acabado las postales de Navidad se ha visto enturbiada 
por un pequeño contratiempo de última hora: a ver si lo adivináis...
But, oh surprise, the joy of finishing the Chrsitmas cards has suddenly disappeared 
due to a small last-minute setback: can you guess ?martes, 11 de diciembre de 2012

Arbre de Nadal

Holaaaa !!!!! Hi !!!!

Que consti que no m'he oblidat de la sorpreseta que us introduïa aquí i aquí...
Conste que no me he olvidado de la sorpresita que os introducía aquí i aquí...
First of all, I have not forgotten my little surprise I introduced you here and here...

Però aquests dies també m'estic dedicant a d'altres coses: 
regals de Nadal, alguna xorradeta... 
Pero estos días también me estoy dedicando a otras cosillas:
regalos de Navidad, alguna que otra chorradita... 
But these days I'm also working on other projects:
Christmas presents, little things ...

Avui us n'ensenyo una d'elles: un mini arbret de Nadal.
Hoy os enseño una de ellas: un mini arbolito de Navidad.
And today I show you one of them: a little Christmas tree.


lunes, 3 de diciembre de 2012

Primers fruits de la Creativa

No podia resistir provar les noves llanes que vaig comprar a la Creativa!
No podía resistirme a probar las nuevas lanas que compré en la Creativa!
I couldn't resist testing the new wools I bought at Creativa Barcelona!

Aquí al meu raconet fa moooolts anys que no feia res de ganxet...
Aquí en mi rincón patchwork hacía muuuuchos años que no hacía ganchillo..
Here at mi rincón patchwork I hadn't done any crochet for many maaaany years..


.. i gustosament he descobert que les meves mans encara recorden com fer anar l'agulla!
.. y gratamente he descubierto que mis manos aún recuerdan cómo mover la aguja!
.. and I was glad to discover that my hands still remember how do manage the needle!

Així que em vaig posar a fer una bufanda amb aquesta llana ben gruixuda.
Así que me puse a hacer una bufanda con esta lana bien gruesa.
So I started to work on a scarf with the thick wool.
I aquest n'és el resultat final ! 
Y este es el resultado final !
And that's the result !Ara crec que compraré un botó ben gros per a tancar-la, 
i així tenir una bufanda semblant a aquesta que vaig veure a Pinterest.
Ahora creo que compraré un botón bien grande para poder cerrarla, 
y así tener una bufanda similar a ésta que vi en Pinterest unos meses atrás.
Now I think I'll buy some big button to close the scarf, 
and have a scarf similar to that one I saw on Pinterest some months ago.


:-)


domingo, 2 de diciembre de 2012

Creativa Barcelona 2012

Hola! Hola! Hi! 

Una altra entrada ràpida per a mostrar-us les compres de la Creativa d'aquest any.
Otra entrada rápida para mostraros las compras de la Creativa de este año.
Another quick post just to show you my shopping at Creativa Barcelona.

Demà ja us ensenyaré també les primeres cosetes que he fet amb elles !!!
Mañana ya os enseñaré también las primeras cositas que he hecho con ellas !!!
Tomorrow I'll show the first things I've done with them !!!

;)

Lily's Quilts     Lily's Quilts
Així que, per què no us hi passeu i veieu en què estava treballant cadascú? 
Así que, por qué no ospasáis por ahí a ver en qué estaba trabajando cada uno? 
So, why not go see what everyone else has been up to and say Hi! ?

Preparatius (II)

Ja sabeu què és?
¿Ya sabéis qué es?
Any ideas of what I'm working on?

Avui, per a donar-vos alguna pista, us ensenyo com ha seguit el procés.
Hoy, para daros alguna pista, os enseño cómo ha seguido el proceso.
Today, to give you some clues, I'll show you how the process is going on.
;)

Unim les peces, per conjuntets...
Unimos las piezas, por conjuntos...
We start by joining the patches, in little sets...A mi m'agrada cosir-los tots seguits, encadenats, i quan estan tots cosits llavors separar-los.
A mí me gusta coserlos uno tras otro, encadenados, y cuando ya están todos cosidos entonces separarlos.
I like to sew them all together, one after one, and when I have them all sewed, then cut the links and split them.Quan tinc els primers conjunts units, llavors passo a unir conjunt amb conjunt...
Cuando tengo los primeros conjuntos unidos, entonces paso a unir conjunto con conjunto...
When I have the first sets sewn together, then I start joining set to set...
... fins tenir-los tots units (i encara encadenats, en aquest cas).
... hasta tenerlos todos unidos (y aún encadenados, en este caso).
... until I have them all sewn together (and still linked, in that case).
Què? us ajuda a endevinar què serà??
Qué? os ayuda a adivinar qué será??
So? Did it help you guess what will it be??

:-)