lunes, 3 de diciembre de 2012

Primers fruits de la Creativa

No podia resistir provar les noves llanes que vaig comprar a la Creativa!
No podía resistirme a probar las nuevas lanas que compré en la Creativa!
I couldn't resist testing the new wools I bought at Creativa Barcelona!

Aquí al meu raconet fa moooolts anys que no feia res de ganxet...
Aquí en mi rincón patchwork hacía muuuuchos años que no hacía ganchillo..
Here at mi rincón patchwork I hadn't done any crochet for many maaaany years..


.. i gustosament he descobert que les meves mans encara recorden com fer anar l'agulla!
.. y gratamente he descubierto que mis manos aún recuerdan cómo mover la aguja!
.. and I was glad to discover that my hands still remember how do manage the needle!

Així que em vaig posar a fer una bufanda amb aquesta llana ben gruixuda.
Así que me puse a hacer una bufanda con esta lana bien gruesa.
So I started to work on a scarf with the thick wool.
I aquest n'és el resultat final ! 
Y este es el resultado final !
And that's the result !Ara crec que compraré un botó ben gros per a tancar-la, 
i així tenir una bufanda semblant a aquesta que vaig veure a Pinterest.
Ahora creo que compraré un botón bien grande para poder cerrarla, 
y así tener una bufanda similar a ésta que vi en Pinterest unos meses atrás.
Now I think I'll buy some big button to close the scarf, 
and have a scarf similar to that one I saw on Pinterest some months ago.


:-)


2 comentarios: