domingo, 2 de diciembre de 2012

Preparatius (II)

Ja sabeu què és?
¿Ya sabéis qué es?
Any ideas of what I'm working on?

Avui, per a donar-vos alguna pista, us ensenyo com ha seguit el procés.
Hoy, para daros alguna pista, os enseño cómo ha seguido el proceso.
Today, to give you some clues, I'll show you how the process is going on.
;)

Unim les peces, per conjuntets...
Unimos las piezas, por conjuntos...
We start by joining the patches, in little sets...A mi m'agrada cosir-los tots seguits, encadenats, i quan estan tots cosits llavors separar-los.
A mí me gusta coserlos uno tras otro, encadenados, y cuando ya están todos cosidos entonces separarlos.
I like to sew them all together, one after one, and when I have them all sewed, then cut the links and split them.Quan tinc els primers conjunts units, llavors passo a unir conjunt amb conjunt...
Cuando tengo los primeros conjuntos unidos, entonces paso a unir conjunto con conjunto...
When I have the first sets sewn together, then I start joining set to set...
... fins tenir-los tots units (i encara encadenats, en aquest cas).
... hasta tenerlos todos unidos (y aún encadenados, en este caso).
... until I have them all sewn together (and still linked, in that case).
Què? us ajuda a endevinar què serà??
Qué? os ayuda a adivinar qué será??
So? Did it help you guess what will it be??

:-)

No hay comentarios:

Publicar un comentario