domingo, 2 de diciembre de 2012

Creativa Barcelona 2012

Hola! Hola! Hi! 

Una altra entrada ràpida per a mostrar-us les compres de la Creativa d'aquest any.
Otra entrada rápida para mostraros las compras de la Creativa de este año.
Another quick post just to show you my shopping at Creativa Barcelona.

Demà ja us ensenyaré també les primeres cosetes que he fet amb elles !!!
Mañana ya os enseñaré también las primeras cositas que he hecho con ellas !!!
Tomorrow I'll show the first things I've done with them !!!

;)

Lily's Quilts     Lily's Quilts
Així que, per què no us hi passeu i veieu en què estava treballant cadascú? 
Así que, por qué no ospasáis por ahí a ver en qué estaba trabajando cada uno? 
So, why not go see what everyone else has been up to and say Hi! ?

No hay comentarios:

Publicar un comentario